Úspešný polrok 2021 pre Delivery Hero s medziročným nárastom objednávok o 83%

Bratislava, 15. septembra 2021: Delivery Hero SE („Delivery Hero“), popredná svetová miestna platforma pre doručovanie, zverejnila svoje konečné polročné výsledky a priebežnú finančnú správu za rok 2021. Spoločnosť už od začiatku roka 2021 vykazuje trend rastu pričom Delivery Hero spracovala 1,4 miliardy objednávok v H1 2021 (H1 2020: 760 miliónov), čo predstavuje medziročný nárast o 83%. GMV skupiny vzrástol medziročne o 78% na 16,2 miliardy EUR (H1 2020: 9,1 miliardy EUR), pričom celkové tržby segmentu sa medziročne zvýšili o 109% na 2,9 miliardy EUR (H1 2020: 1,4 miliardy EUR).

Uvedené čísla dokazujú, že segment online doručovania je na vzostupe a stále má potenciál rastu aj v období rôznych   obmedzení a opatrení v súvislosti s COVID-19. Napriek tomu stále existuje vysoká miera neistoty pri ekonomických dôsledkoch pandémie a rizikových faktorov, ktoré súvisia s nepriaznivým makroekonomickým prostredím a s ním nadväzujúce zmeny správania poskytovateľov služieb (reštaurácie a obchodné prevádzky) a tiež zákazníkov.

Upravený vývoj EBITDA v prvom polroku 2021 prináša veľmi vysoký medziročný výkon a ukazuje schopnosť Delivery Hero dosiahnuť efektívny rast. Upravená marža EBITDA/GMV sa zlepšila z -3,6% v H1 2020 na -2,1% v H1 2021. Toto zlepšenie dosiahla spoločnosť napriek expanzii na nové trhy. Na slovenský trh sa pripravuje Delivery Hero vstúpiť na jeseň 2021 pod značkou foodpanda a urobí tak v desiatich mestách naprieč celým Slovenskom s komplexnou ponukou ultra rýchleho doručenia. Delivery Hero chce má ambíciu stať sa technologickým lídrom v oblasti quick commerce a ovládnuť slovenský trh v segmente ultra rýchleho doručovania.

V rámci jednotlivých obchodných segmentov MENA zvýšila upravenú EBITDA z 18,8 milióna EUR v H1 2020 na 65,0 milióna EUR v H1 2021 na proformovom základe. To zodpovedá zvýšeniu upravenej marže EBITDA/GMV z 1,1% na 2,1%.

Európa: V Európe sa upravená EBITDA zlepšila z -7,9 milióna EUR v H1 2020 na 1,0 milióna EUR, čím sa segment Európy stal ziskovým.

Ázia: V Ázii sa upravená EBITDA vo výške -202,2 milióna EUR v prvom polroku 2021 zlepšila v porovnaní s obdobím predchádzajúceho roka iba okrajovo, upravená marža EBITDA/GMV sa však naďalej zlepšovala na -1,9% (H1 2020: -3,4%).

USA: Podobný obraz sa vynára aj v americkom segmente, kde sa upravená marža EBITDA/GMV zlepšila z -19,2% v H1 2020 na -9,1% v H1 2021.

Delivery Hero očakáva, že GMV za celý rok 2021 dosiahne 33 až 35 miliárd EUR s celkovým výhľadom tržieb segmentu 6,4 až 6,7 miliardy EUR a upravenou maržou EBITDA/GMV na úrovni – 2% za rozpočtový rok 2021.

Delivery Hero – kľúčové ukazovatele výkonu H1 2021

(Všetky hodnoty zahŕňajú Woowa a vylučujú Delivery Hero Korea na pro-forma-základe)

 H1 2020H1 2021
 EUR miliónovEUR miliónov
Skupina objednávok (v miliónoch jednotiek)760,31,393,1
%Medziročný rast87,0%83,2%
%OD objednávky42,3%48,9%
Ázia507,7916,1
MENA151,2287,9
Európa56,096,8
Amerika45,392,3
Integrované vertikály10.438,4
Skupina GMV 1,29,055,316 158,5
%Medziročný rast (RC) 364,2%78,4%
%Medziročný rast (CC) 466,9%86,1%
Ázia6,124,110 718,0
MENA 1,21 778,93,155,0
Európa740,81,401,1
Amerika 1,2411,5884,4
Integrované vertikály118,0449,4
Celkové segmentové výnosy Skupina 1,21 388,82 901,6
%Medziročný rast (RC) 399,9%108,9%
%Medziročný rast (CC) 4101,4%120,5%
Ázia681,81 340,4
MENA 1,2368,1684,9
Európa133,6285,9
Amerika 1,295,0226,9
Integrované vertikály113,9418,0
Intersegmentová konsolidácia 5(14,4)(54,5)
Upravená skupina EBITDA 1,2(323,5)(332,3)
Ázia(205,8)(202,2)
MENA 1,218.865,0
Európa(7,9)1,0
Amerika 1,2(79,1)(80,2)
Integrované vertikály(49,4)(115,8)
Upravená marža EBITDA/GMV Skupina 1,2-3,6%-2,1%
Ázia-3,4%-1,9%
MENA 1,21,1%2,1%
Európa-1,1%0,1%
Amerika 1,2-19,2%-9,1%
Integrované vertikály-41,9%-25,8%

1. Americké a výnosy z Blízkeho východu a severnej Afriky, upravená EBITDA, hrubá hodnota tovaru (GMV), ako aj príslušné miery rastu sú ovplyvnené argentínskou a libanonskou prevádzkou, ktoré sa podľa IAS 29 od 1. septembra 2018 respektíve od októbra 2020 kvalifikujú ako hyperinflačné ekonomiky.
2. Zahŕňa hlásené miery rastu meny pre Argentínu a Libanon do výpočtov s konštantnou menou v dôsledku účinkov hyperinflácie v príslušných krajinách.
3. Vykazovaný rast meny.
4. Konštantný rast meny.
5. Rozdiel medzi celkovými výnosmi segmentov a súčtom výnosov segmentov je spôsobený predovšetkým medzisegmentovou konsolidáciou za služby účtované platformovými podnikmi integrovaným vertikálnym podnikom.


O DELIVERY HERO

Delivery Hero je popredná svetová platforma na lokálne doručovanie, ktorá poskytuje svoje služby vo viac ako 50 krajinách v Ázii, Európe, Latinskej Amerike, na Blízkom východe a v severnej Afrike. Spoločnosť začala v roku 2011 ako donášková služba a dnes prevádzkuje vlastnú donáškovú platformu na štyroch kontinentoch.

Okrem toho je spoločnosť Delivery Hero priekopníkom quick commerce, novej generácie elektronického obchodu, ktorého cieľom je doručiť zákazníkom potraviny a tovar pre domácnosť za menej ako jednu hodinu a často za 10-15 minút. Spoločnosť Delivery Hero so sídlom v Berlíne v Nemecku je od roku 2017 uvedená na frankfurtskej burze a v roku 2020 sa stala súčasťou hlavného indexu DAX (Deutscher Aktienindex). Viac na www.deliveryhero.com